เกี่ยวกับหมู่บ้านราชธานีอโศก

หากเดินทางมาจากตัวอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตามถนนสายวารินชำราบ-พิบูลมังสาหาร สามารถเข้าหมู่บ้านราชธานีอโศกได้ 2 ทางคือ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 5 มีป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านราชธานีอโศก เลี้ยวซ้ายผ่านหมู่บ้านกุดระงุมซึ่งจะสุดถนนคอนกรีต ต่อด้วยถนนลูกรังอีกประมาณ 1 กิโลเมตรจะพบป้ายหินขนาดใหญ่แกะสลักชื่อหมู่บ้านราชธานีอโศก อีกทางหนึ่งคือประมาณหลักกิโลเมตรที่ 7 มีป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านราชธานีอโศก เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านคำกลาง ตรงลงเนินถนนลูกรังประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงหมู่บ้านราชธานีอโศก ซึ่งเป็นหมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำมูล มีระดับต่ำกว่าหมู่บ้านกุดระงุมและหมู่บ้านคำกลางซึ่งเป็นหมู่บ้านข้างเคียงประมาณ 11 เมตร

ป้ายหินหมู่บ้าน

หมู่บ้านราชธานีอโศก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539  มีพื้นที่ประมาณ 550 ไร่ ประกอบด้วยส่วนของบ้านจำนวน 150 หลังคาเรือน ส่วนของวัดชื่อว่าพุทธสถานราชธานีอโศก โรงเรียน 2 แห่งคือ โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนสัมมาชีวสิกขาราชธานีอโศก เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างยนต์

สาธารณูปโภคของภาครัฐที่เข้าถึงชุมชนมีเพียงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพียงอย่างเดียว ไม่มีรถประจำทางสายใดผ่าน การเข้าถึงสาธารณูปโภคและการดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกหมู่บ้านจึงเกิดจากการร่วมมือกันบริหารทรัพยากรในชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน เช่น น้ำดื่มน้ำใช้เกิดจากการร่วมมือกันของสมาชิกหมู่บ้านโดยการนำน้ำซึมใต้ดินที่เรียกว่าน้ำซับมาสร้างเป็นระบบประปาหมู่บ้าน ทุกบ้านใช้ไฟฟ้าที่แรงดัน 100 โวลท์ มีโรงครัวกลางที่ทำอาหารเลี้ยงทุกคนทุกมื้อ  โดยสมาชิกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

หมู่บ้านนี้มีสมาชิกประมาณ 500 คน ประกอบด้วยสมณะ(พระถือวินัย 227 ข้อ)ประมาณ 20 รูป สิกขมาตุ(นักบวชหญิงถือศีล 10) 10 รูปและผู้เตรียมบวช 10 คน เด็กนักเรียนประมาณ 150 คน ที่เหลือคือผู้ใหญ่วัยทำงานเป็นส่วนใหญ่ มีเด็กเล็กที่ไม่ได้เข้าเรียน วัยรุ่นที่จบมัธยมแล้วและผู้สูงอายุเป็นส่วนน้อย

สมาชิกของหมู่บ้านทุกคนมรับประทานอาหารมังสวิรัติ ถือศีล 5 เป็นอย่างต่ำ ฝึกปฏิบัติการดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย แต่งตัวคล้ายกันคือสวมเสื้อแขนกระบอก ฝ่ายชายสวมกางเกงทรงไทยใหญ่ ฝ่ายหญิงสวมผ้าถุง นิยมเสื้อผ้าสีน้ำเงิน ดำ หรือน้ำตาล ส่วนใหญ่เดินเท้าเปล่า ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่แต่งหน้า

 

ทุกคนอาสาทำงานโดยไม่รับเงินเดือนและรับผิดชอบงานตามความสมัครใจ แผนกการทำงานเกิดตามความจำเป็นและนโยบายของหมู่บ้าน เรียกแผนกการทำงานต่างๆว่าฐานงาน เช่น ฐานงานกสิกรรมไร้สารพิษ ฐานงานการศึกษาบุญนิยม ฐานงานสื่อสารบุญนิยม ฐานงานโรงครัว ฐานงานโรงสี เป็นต้น มักเรียกผู้ที่เป็นหลักในฐานงานว่าแม่ฐานหรือพ่อฐาน เรียกผู้ที่มาช่วยงานว่าลูกฐาน รายได้และค่าใช้จ่ายของฐานงานต่างๆคิดเป็นรายได้ ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของหมู่บ้าน

ศูนย์รวมทางจิตวิญญาณของสมาชิกในหมู่บ้านคือสมณะและสิกขมาตุ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของสมาชิกและฐานงานต่างๆ อบรม แนะแนว แก้ปัญหาด้านจิตใจให้เป็นไปตามแนวทางพุทธ

เขียนโดย ถึงดิน มุ่งมาจน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s