เนื้อเรื่องย่อ

โพชฌังคาริยสัจจายุ

งานโพชฌังคาริยสัจจายุ จัดที่หมู่บ้านราชธานีอโศ เป็นงานที่เปิดรับให้ทุกๆคนร่วมงานได้ ไม่ใช่แค่ชาวอโศกเท่านั้นที่ร่วมงานได้ แต่เป็นงานที่เปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกฝนตนเองในระดับศีล ๕  ข้อ ๑ คือมีใจเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนสัตว์และผู้อื่น  ข้อ ๒ มีจิตเสียสละ ไม่โลภ ไม่ขโมยไม่วิสาสะของของผู้อื่น  ข้อ๓ ระมัดระวังจิตใจไม่ให้เข้าใกล้กาม ไม่ล่วงเกินเพศตรงข้าม ข้อ๔ ระมัดระวังในการพูด ไม่พูดคำหยาบโกหกส่อเสียดเพ้อเจ้อ  ข้อ๕ ละอบายมุข ๖ คือทางแห่งความฉิบหาย ๖ทาง ได้แก่ ๑เสพของมึนเมาให้โทษ  ๒ เที่ยวกลางคืน  ๓เที่ยวดูมหรสพการละเล่น  ๔ เล่นการพนัน  ๕ คบคนชั่วเป็ฯมิตร  ๖ เกียจคร้านการทำงาน

งานโพชฌังคาริยสัจจายุนี้จัดขึ้น ในวันที่๑๑ -๑๓เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕เนื่องจากวันที่ ๑๑ เป็นวันที่พ่อท่านสมณะรัก  โพธิรักขิโต อายุครบ ๗๗ปี ๗ เดือน ๗ วัน เลข ๗ เป็นเลขที่มายถึงการเกิดที่ยิ่งใหญ่ วัน ๗๗ ไม่มี เพราะอย่างมากมีแค่ ๓๑ วัน เป็นเดือน ๗๗ ก็ไม่มีอย่างมากก็แค่ ๑๒ เดือน มีแต่ปีเองเท่านั้นที่เป็น ๗๗ ปีได้ งานโพชฌังคาริยะสัจจายุจึงเป็นงานอนุสรณ์สำคัญของวัน “วัฏฏวัตร”หมายความถึงวันแห่งเลข ๗ซึ่งเลข๗ก็คือเลขที่หมายถึงวาระแห่งการเกิดขึ้นเป็น “วงวน”ของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมโดยเฉพาะวันแห่งเลข๗ ถึง๔ ตัวซึ่งเป็นเลขที่หมายถึง อาริยะสัจ ๔ของพระพุทธเจ้าด้วย  คำว่าโพชฌังคาริยสัจจายุมาจากการสนธิคำ    ระหว่างโพชฌงค์+อาริยะสัจ จึงได้คำว่าโพชฌังคาริยะ ส่วนคำว่าสัจจายุ คือคำว่า อาริยะสัจ+อายุ

โพชฌงค์ ๗ คืองค์แห่งการตรัสรู้ คือเครื่องย่ำยีมาร(กิเลส) พระพุทธเจ้าปรากฏโพชฌงค์ ๗ จึงปรากฏได้                                                                                                                                              ๑.สติสัมโพชฌงค์(การละลึกรู้เเจ้งกิเลส)เปรียบเสมือนจักรแก้ว                                                ๒.ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์(พิจารณาแยกเแยะกิเลส)เปรียบเสมือนช้างแก้ว                            ๓.วิริยะสัมโพชฌงค์(ความพากเพียรลดละกิเลส)เปรียบเสมืนม้าแก้ว                                         ๔.ปิติสัมโพชฌงค์(อิ่มใจกำจัดกิเลสได้)เปรียบเสมือนแก้วมณี                                                      ๕.ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์(สงบใจจากกิเลส)เปรียบเสมือนนางแก้ว                                                 ๖.สมาธิสัมโพชฌงค์(ได้สภาวะจิตตั้งมั่น)เปรียบเสมือนคหบดีแก้ว                                              ๗.อุเบกขาสัมโพชฌงค์(จิตเที่ยงธรรมเป็นกลาง)เปรียบเสมือนปรินายกแก้ว

อาริยสัจ๔                                                                                                                                                     ๑.ทุกข์อาริยสัจ(รู้แจ้งทุกข์)อุปทานขัน ๕ ล้วนเป็นทุกข์                                                                  ๒.ทุกสมุทัยอาริยสัจ(รู้แจ้งเหตุให้เกิดทุกข์)ตัณหาสามเป็นเหตุ                                                    ๓.ทุกขนิโรธอาริยสัจ(รู้แจ้งความดับทุกข์)ราคะดับตันหาสิ้นโดยไม่เหลือ                                  ๔.ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอาริยะสัจ(รู้แจ้งข้อปฏิให้ถึงความดับทุกข์)  คืออาริยะมรรคมีองค์๘

งานโพชฌังคาริยสัจจายุจึงถือเป็นวันพิเศษแห่งปี ของของคนที่ตั้งอยู่ในความรำลึก  ขอย้ำอีกว่างานนี้ไม่ใช่งานของคนเก่าหรือชาวอโศกเท่านั้น ท่านผู้ใดที่สนใจจะมาร่วมงานนี้ ขอเชิญมาร่วมงานได้ที่พุทธสถานราชธานีอโศก หมู่ที่ ๑๐ ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s